Comité Consultivo Externo

Mary Kalin (Chile)

Past President

 

Luis Corcuera (Chile)

Past President

 

José Sarukhán (México)

Past President

 

Osvaldo Salas (Argentina)

Past President

 

Gloria Montenegro (Chile)

Past President

  

Henrik Balsev (UK)

 Arturo Gómez-Pompa (México)

Presidente de la Asociación Latinoamericana de Botánica (ALB)

Presidente de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL)